Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi 2023-2024


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Tra cứu chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi 2023/2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ ​​công bố chính thức của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi

Mới: Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 ngay khi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.

➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi

Mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.

Điểm chuẩn THPT Công Lập năm 2022 (cập nhật ngay khi trường công bố)

(Nguồn: trang thông báo của các trường.)

TT Trường học NV1 NV2
Đầu tiên THPT Lương Thế Vinh 16,5
2 THPT Thu Xà 14,9 18.2
3 Trường THPT Sơn Mỹ 15.4 17,6
4 THPT Nguyễn Công Phương 16.2 18.4
5 THPT Nguyễn Công Trứ
6 THPT Vạn Tường 17,6 22,9
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 18.4 20.7
số 8 Trường THPT Tư Nghĩa số 2 16.3 18.7
9 Trường THPT số 2 Đức Phổ 18.3 20.3
mười THPT Trần Quang Diệu 20.7
11 Ban Dân tộc tỉnh 15,5
thứ mười hai THPT Ba Gia 17.1
13 THPT Trần Kỳ Phong 19.3 21.3
14 THPT Chu Văn An 14.4 16,9
15 THPT Lê Trung Đình 24.2 26,5
16 THPT Bình Sơn 26
17 Trường THPT số 1 Đức Phổ 26.2
18 THPT Trần Quốc Tuấn 32.20
19 Trường THPT số 2 Mộ Đức 12.1 19.8
20 THPT Võ Nguyên Giáp 24 26
21 THPT Tư Nghĩa số 1 22.7
22 THPT Nghĩa Hành số 1 26,5
23 THPT Phạm Văn Đồng 19.1
24 THPT Lý Sơn 14.4
25 THPT Lê Quý Đôn 16.1 18.1

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lê Khiết 2022

Lớp học điểm chuẩn
chuyên Toán 36,75
Chuyên mục Tin tức 32,8
chuyên ngành 34,95
chuyên môn hóa 31,75
chuyên ngành 35.2
Văn học chuyên ngành 35.05
chuyên ngành tiếng anh 38,8
chuyên ngành Lịch sử 32,25
chuyên Địa lý 33,45
không chuyên nghiệp 23.2

Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2021

Điểm chuẩn vào 10 Trường chuyên Lê Khiết 2021

Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển sinh lớp 10 năm 2021
LỚP HỌC ĐIỂM THÀNH CÔNG
chuyên Toán 33,50
Chuyên mục Tin tức Toán đến Tin: 29,85
chuyên ngành 37,40
chuyên môn hóa 36,66
chuyên ngành 33.30
Văn học chuyên ngành 32,25
chuyên ngành tiếng anh 37,70
chuyên ngành Lịch sử 28,45
chuyên Địa lý 27,65
không chuyên nghiệp 22,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

TT Trường học NV1 NV2
Đầu tiên THPT Lương Thế Vinh 16,5 18,6
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2
3 Trường THPT Sơn Mỹ 15.7 17,8
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21,6 23,9
6 THPT Vạn Tường 15,9 17,9
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1
số 8 Trường THPT Tư Nghĩa số 2 13 15,5
9 Trường THPT số 2 Đức Phổ 16.4
mười THPT Trần Quang Diệu 20.6
11 Ban Dân tộc tỉnh 17,5
thứ mười hai THPT Ba Gia 18.3
13 THPT Trần Kỳ Phong 20,5 25.7
14 THPT Chu Văn An 17 19.7
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7
16 THPT Bình Sơn 27,6
17 Trường THPT số 1 Đức Phổ 24,9
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30,5
19 Trường THPT số 2 Mộ Đức 26.1
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.09 28,5
21 THPT Tư Nghĩa số 1 23,9
22 THPT Nghĩa Hành số 1 24,8
23 THPT Phạm Văn Đồng 22,9

Điểm chuẩn 2020ngày 10 Quảng Ngãi

Điểm trúng tuyển trường THPT Chuyên Lê Khiết 2020

LỚP HỌC ĐIỂM THÀNH CÔNG
chuyên Toán 37,60
Chuyên mục Tin tức

26,95 (Chuyên Tin học)

36,15 (Sinh viên chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

chuyên ngành 35.10
chuyên môn hóa 36,95
chuyên ngành 27,75
Văn học chuyên ngành 34.20
chuyên ngành tiếng anh 38,80
chuyên ngành Lịch sử 29.2
chuyên Địa lý 28,55
không chuyên nghiệp 23.10

Điểm chuẩn vào 10 THPT công lập

Sẽ cập nhật tiếp theo ngay khi tỉnh có thông báo chính thức!

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Trường THPT số 1 Đức Phổ 23,8
Trường THPT số 2 Đức Phổ 15,5 17.50
Trường THPT số 2 Mộ Đức 23,6
THPT Bình Sơn 26.3
THPT Võ Nguyên Giáp 24.2 27.1
THPT Nghĩa Hành số 1 22,8
THPT Nghĩa Hành số 2
THPT Tư Nghĩa số 1 23.2
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 11.3 13,9
THPT Trần Quốc Tuấn 29.8
THPT Thu Xà 13.20 18h30
Trường THPT Sơn Tịnh số 1
THPT Phạm Văn Đồng 21.4
THPT Nguyễn Công Trứ 19.20 20.4
THPT Trần Kỳ Phong 20.00 23.60
THPT Trần Quang Diệu 18,70 21.30
THPT Ba Gia 16.00 19.00
THPT Lương Thế Vinh 16 19
THPT Chu Văn An 15h40 18.60
THPT Huỳnh Thúc Kháng 16,80 18.80
THPT Lê Quý Đôn 15h40 17h40
THPT Nguyễn Công Phương 13.1 15.10
THPT Lê Trung Đình 20.6 23.20
THPT Vạn Tường 16h50 19.50
Trường THPT Sơn Mỹ 13,70 15,70
Trường THPT DTNT tỉnh 13h50

Điểm chuẩn 2019

Điểm trúng tuyển trường THPT Chuyên Lê Khiết 2019

LỚP HỌC ĐIỂM THÀNH CÔNG
chuyên Toán 34,45
Chuyên mục Tin tức

27,50 (Chuyên viên Tin học)

32,60 (NV đã chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

chuyên ngành 34,95
chuyên môn hóa 35,60
chuyên ngành 32.15
Văn học chuyên ngành 34,50
chuyên ngành tiếng anh 36,90
chuyên ngành Lịch sử 25,80
chuyên Địa lý 28.05
không chuyên nghiệp 21.50

Điểm chuẩn vào 10 Công Quảng Ngãi 2019

Sở GD-ĐT vừa có thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Trường THPT số 1 Đức Phổ 21.1
Trường THPT số 2 Mộ Đức 25.9
THPT Bình Sơn 22.3
THPT Nghĩa Hành số 1 22,6
THPT Tư Nghĩa số 1 22.1
THPT Trần Quốc Tuấn 26,5
THPT Thu Xà mười 13.1
THPT Võ Nguyên Giáp 21.7 24.3
THPT Phạm Văn Đồng 20.3
THPT Nguyễn Công Trứ 19.4 22.1
THPT Trần Kỳ Phong 15.8 20,5
THPT Trần Quang Diệu 15.6 18,6
THPT Ba Gia 15.3
THPT Lương Thế Vinh 14.7 17,7
THPT Chu Văn An 14 16.1
THPT Huỳnh Thúc Kháng 15,5 17,6
THPT Lê Quý Đôn 12.2 14,5
Trường THPT số 2 Đức Phổ 16,5 19.8
THPT Nguyễn Công Phương 10.1 16,8
THPT Lê Trung Đình 18,5 21,6
THPT Vạn Tường 13,5 15.7
Trường THPT Sơn Mỹ 13 15.3
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 12.3 14.3

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm trúng tuyển của trường THPT chuyên Lê Khiết

LỚP HỌC ĐIỂM THÀNH CÔNG
chuyên Toán 28,75
Chuyên mục Tin tức 22,75
chuyên ngành 28
chuyên môn hóa 30
chuyên ngành 27.50
Văn học chuyên ngành 31
chuyên ngành tiếng anh 29,45
chuyên ngành Lịch sử 17
chuyên Địa lý 20
không chuyên nghiệp 15,75

Dự kiến ​​điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Trường THPT số 1 Đức Phổ 30.05
Trường THPT số 2 Mộ Đức 31.1
THPT Bình Sơn 30,65
THPT Nghĩa Hành số 1 28,75
THPT Tư Nghĩa số 1 25,8
THPT Trần Quốc Tuấn 32,25
THPT Thu Xà 13,65 15,65
THPT Võ Nguyên Giáp 27 29
THPT Phạm Văn Đồng 27.2
THPT Nguyễn Công Trứ 21.2 23,85
THPT Trần Kỳ Phong 20.2 22.2
THPT Trần Quang Diệu 21,25 23,25
THPT Ba Gia 21
THPT Lương Thế Vinh 14,5 16,5
THPT Chu Văn An 15 17
THPT Huỳnh Thúc Kháng 16.05 20
THPT Lê Quý Đôn 12.8 17,5
Trường THPT số 2 Đức Phổ 16,75
THPT Nguyễn Công Phương 17,7 23.1
THPT Lê Trung Đình 19,65 28,25
THPT Vạn Tường 17,5 21.2
Trường THPT Sơn Mỹ 12,5 14,5
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 13.4 17,75

TỶtham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017 Một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

STT Trường học Điểm NV1 Điểm NV2
Đầu tiên Bình Sơn 25.4
2 Trần Kỳ Phong 17,7 20.8
3 Lê Quý Đôn mười 12.8
4 Vạn Tường 14 16,8
5 Bá Già 16.1
6 Sơn Mỹ 7.4 9,8
7 Võ Nguyên Giáp 23.1
số 8 Huỳnh Thúc Kháng 12.6 15
9 Trần Quốc Tuấn 27,6
mười Lê Trung Đình 13,8 21.7
11 Ý nghĩa số 1 22.1
thứ mười hai Ý nghĩa số 2 9,9 13.2
13 Chu Văn An thứ mười hai 14.4
14 Thu Xà 7,8 13.1
15 Số 1 Tô Đức 28
16 Phạm Văn Đồng 20
17 Nguyễn Công Trứ 16.3 21.1
18 Trần Quang Diệu 16,8 18,8
19 Số 1 Đức Phổ 29
20 Số 2 Đức Phổ 14,9 18,5
21 Lương Thế Vinh 16 19.3
22 Số 1 Nghĩa Hành 25.1
23 Số 1 Nghĩa Hành 10.3 13,5
24 Nguyễn Công Phượng 14.1 18.4

Chi tiết điểm chuẩn 2016

Tên trường NV1 NV2
Trần Quốc Tuấn 26.3
Bình Sơn 25.15
Trần Kỳ Phong 16.15 20.05
Võ Nguyên Giáp 22,45 25,25
Bá Già 17.3 21,95
Ý nghĩa số 1 24,95
Phạm Văn Đồng 23.05
Số 2 Mộ Đức 24,85;
Số 1 Đức Phổ 26.2
Số 1 Nghĩa Hành 23,4
Lê Quý Đôn 12.2 14,5
Vạn Tường 12,75 21.15
Huỳnh Thúc Kháng 12h45. 14,65
Sơn Mỹ 10.6 12.6
Lê Trung Đình 11,9; 18.05
Chu Văn An 13,55 16.7
Ý nghĩa số 1 11,65
Thu Xà mười 12,5
Nguyễn Công Trứ 17,5 20
Trần Quang Diệu 17,55 19.6
Lương Thế Vinh 16,65; 18,8
Số 2 Đức Phổ 14,5; 16,5
Nguyễn Công Phượng 9,6 12,85
Số 2 Nghĩa Hành 9.2 11.2

Ý nghĩa số 2

19,5

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm!Xem Thêm:  Cách Tạo Hiệu ứng Trong Powerpoint đơn Giản, ấn Tượng

Leave a Comment