Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long tất cả các trường công lập và chuyên


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Cập nhật: 16/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ ​​công bố chính thức của Sở GD&ĐT Vĩnh Long.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long

mới: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long

➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

STT Tên trường mục tiêu Điểm xét tuyển NV1 Điểm xét tuyển NV2 Điểm xét tuyển NV3
Đầu tiên THPT Lưu Văn Liệt 562 28,75
2 THPT Nguyễn Thông 362 25.00 27,25
3 Trường THCS & THPT Trưng Vương 322 17,25 22.00
4 THPT Vĩnh Long 642 23.50 25,25
5 Trường THPT Chuyên NB Khiêm 349 Xét tuyển theo quy chế của trường chuyên
6 THPT Phạm Hùng 495 22.00 22,25 22.50
7 Trường THCS & THPT Phú Quới 360 19.50 20,75
số 8 THPT Hòa Ninh 240 18,75 21,25
9 THPT Mang Thít 365 25,75
mười THPT Nguyễn Văn Thiết 242 17.09 22,75
11 Trường THCS-THPT Mỹ Phước 160 18.00 20.00
thứ mười hai THPT Võ Văn Kiệt 441 22.00
13 Trường THPT Nguyễn Hiếu Tử 325 18.50 21.00
14 THPT Hiếu Phụng 212 23.00
15 Trường THCS-THPT Hiếu Nhơn 242 18.50 22.00
16 Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng 173 21.50
17 Trường THCS & THPT Thanh Bình 197 17.00 18,75
18 THPT Bình Minh 404 23.50
19 THPT Hoàng Thái Hiếu 323 20.50 22.00
20 Trường THCS-THPT Đông Thạnh 206 13,75 19.50
21 THPT Tân Quới 363 20,25 21,25
22 THPT Tân Lược 326 23,25
23 Trường THCS-THPT Mỹ Thuận 200 15.00 19.50
24 THPT Trần Đại Nghĩa 322 26.50
25 Trường THPT Tam Bình 247 13.00 24,25
26 Trường THCS-THPT Long Phú 201 19,75
27 THPT Song Phú 242 16.00
28 THPT Phan Văn Hòa 320 20,25 23.00
29 Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú 70 28.00
30 THPT Trà Ôn 403 26,75
31 THPT Lê Thanh Mừng 242 20.00 25,25
32 Trường THPT Hựu Thành 281 21,75
33 THPT Vĩnh Xuân 362 21,25
34 Trường THCS-THPT Hòa Bình 282 23,25
Xem Thêm:  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Kạn tất cả các trường THPT

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Vĩnh Long năm 2021

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
Lưu Văn Liệt 29,75
Nguyễn Thông 25,25 26.00
Trưng Vương 17,25 24,75
Vĩnh Long 22,25 26,25
Nội trú 25.16
Phạm Hùng 19 19,5
Phú Quới 18,75 20,75 21,25
Hòa Ninh 17,25 17,5 24,5
nguyễn văn thiết thứ mười hai 13,75
mỹ phước 14 15,5
Võ Văn Kiệt 20
Nguyễn Hiếu Tú 17,75 20,25
Hiếu Phụng 22
Hiếu Nhơn 19,5 20,75
Bình minh 27,25
Hoàng Thái Hiếu 16,25 19,25
Tân Quới 16 19
Tấn Lương 18,5
nghệ thuật 13,25 15 15
Trần Đại Nghĩa 22,75
Tam Bình thứ mười hai 21,5
Long Phú 22,5
Song Phú 17,75 20
Phan Văn Hòa 15,5 17
trên trà 24,25
Lê Thanh Mừng 16,25 23
Hữu Thành 22
Đông Thành 16,25 17,25
Vịnh Xuân Quyền 22,75
Hòa bình 19,5
Mang Thít 23,25
Hòa bình 14,0 17,0
Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng 21,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2021

Đang cập nhật…

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán
Văn học chuyên ngành
chuyên ngành tiếng anh
chuyên ngành
chuyên ngành
chuyên môn hóa
chuyên ngành Lịch sử
Chuyên mục Tin tức
không chuyên nghiệp

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 40,50
Văn học chuyên ngành 39,75
chuyên ngành tiếng anh
chuyên ngành
chuyên ngành
chuyên môn hóa 33,75
chuyên ngành Lịch sử
Chuyên mục Tin tức
không chuyên nghiệp 27,25

Điểm chuẩn các trường công lập

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
Lưu Văn Liệt 24.50
Nguyễn Thông 22,25
Trưng Vương 16.00
Vĩnh Long 23.50
tài năng thể thao
Phạm Hùng
Phú Quới
Hòa Ninh 17.00
nguyễn văn thiết
mỹ phước
Võ Văn Kiệt 24.00
Nguyễn Hiếu Tú 15.00
Hiếu Phụng
Hiếu Nhơn
Bình minh 27.50
Hoàng Thái Hiếu
Tân Quới 19,25
Tấn Lương 20.50
nghệ thuật
Trần Đại Nghĩa
Tam Bình
Long Phú
Phú Thịnh
Phan Văn Hòa
trên trà 24.50
Lê Thanh Mừng
Hữu Thành
Vịnh Xuân Quyền 20.00
Hòa bình 25.00
Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng 21.50

Trên đây là tiêu chí xét tuyển đợt 1 theo NV1, các trường sẽ đề xuất giảm điểm chuẩn hoặc xét điểm xét tuyển theo NV2 sau khi Sở GD-ĐT phê duyệt.

điểm chuẩn năm học 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2019

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Lưu Văn Liệt 23.50
Nguyễn Thông 23.50
Trưng Vương 16
Vĩnh Long 23.50
tài năng thể thao
Phạm Hùng
Phú Quới 17 18.7
Hòa Ninh
nguyễn văn thiết
mỹ phước
Võ Văn Kiệt
Nguyễn Hiếu Tú 15.00
Hiếu Phụng
Hiếu Nhơn
Bình minh 20,25 22,5
Hoàng Thái Hiếu
Tân Quới
Tấn Lương
nghệ thuật
Trần Đại Nghĩa
Tam Bình
Long Phú 24
Phú Thịnh
Phan Văn Hòa
trên trà 23,25
Lê Thanh Mừng
Hữu Thành
Vịnh Xuân Quyền
Hòa bình 19 21

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 2019

lớp chuyên điểm chuẩn Số lượng sinh viên được nhận
chuyên Toán 40,25 70
Văn học chuyên ngành 37,25 35
chuyên ngành tiếng anh 40,25 70
chuyên ngành 31.50 17
chuyên ngành 41.00 50
chuyên môn hóa 38.00 50
chuyên ngành Lịch sử 29,75 thứ mười hai
Chuyên mục Tin tức 34,25 5
không chuyên nghiệp 28,75 35

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2018

Tên trường phổ thông; Trường THCS – THPT

nguyện vọng 1

Trong khu vực

ngoài khu vực

Lưu Văn Liệt

34,5

39

Nguyễn Thông

25

30

Trưng Vương

16

19,25

Vĩnh Long

25

30

Năng khiếu thể thao

thứ mười hai

Không

Phạm Hùng

21

25

Phú Quới

17

20,5

Hòa Ninh

15

Không

Mang Thít

26,5

30,75

nguyễn văn thiết

14

17,75

mỹ phước

18

21,5

Võ Văn Kiệt

24

29

Nguyễn Hiếu Tú

16

19

Hiếu Phụng

19,75

23

Hiếu Nhơn

16

Không

Bình minh

27

32

Hoàng Thái Hiếu

17

20,5

Tân Quới

16

Không

Tấn Lương

17,75

21,25

nghệ thuật

13,25

15,75

Trần Đại Nghĩa

27.50

Không

Tam Bình

14

Không

Long Phú

24.50

Không

Song Phú

14

Không

Phan Văn Hòa

20

24

trên trà

26

Không

Lê Thanh Mừng

16

19,25

Hữu Thành

22,5

27

Vịnh Xuân Quyền

19,75

Không

Hòa bình

19

22,75

dân tộc nội trú Tp.

26,5

Không

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

lớp chuyên điểm chuẩn Số lượng sinh viên được nhận
chuyên Toán 39 70
Văn học chuyên ngành 37,25 35
chuyên ngành tiếng anh 42,95 70
chuyên ngành 40,5 17
chuyên ngành 45,75 35
chuyên môn hóa 43 35
chuyên ngành Lịch sử 32,5 4
Chuyên mục Tin tức 40,5 6
không chuyên nghiệp 30,25 35

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Lưu Văn Liệt 29,25 33
Nguyễn Thông 20 24
Trưng Vương 13,25 16,5
Vĩnh Long 21,5 25
tài năng thể thao 11,75
Phạm Hùng 17 19,25
Phú Quới 18 21,5
Hòa Ninh 14 17
nguyễn văn thiết 11
mỹ phước 18,5
Võ Văn Kiệt 25,5
Nguyễn Hiếu Tú 14 17
Hiếu Phụng 15
Hiếu Nhơn 16
Bình minh 21,5 25,5
Hoàng Thái Hiếu 13 15,5
Tân Quới 17 20,5
Tấn Lương 18
nghệ thuật 14
Trần Đại Nghĩa 26,5 32
Tam Bình 14,5
Long Phú 18,5
Phú Thịnh 18,25
Phan Văn Hòa 18,75
trên trà 24,75
Lê Thanh Mừng 14,75 17,75
Hữu Thành 16
Vịnh Xuân Quyền 17
Hòa bình 19

Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long những năm gần đây!Leave a Comment