Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Thái Nguyên các trường công lập và chuyên


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ ​​công bố chính thức của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên toàn tỉnh Thái Nguyên.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Thái Nguyên

mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên 2023-2024 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Thái Nguyên

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập Thái Nguyên

Nguồn: Thông tin chính thức từ các trường THPT đăng tải.

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
bắc sơn 17,5
Hoà bình 19,25
Chu Văn An 36,5
Dương Tự Minh 15
đại từ 20,5
Đào Duy Từ 15,25
Định Hòa 17,75
Đồng Hỷ 22,75
Sắt và thép 29,5
Hoàng Quốc Việt 11 giờ 25
Khánh Hòa 18
Diễm Thùy 20,25
Lê Hồng Phong 22,75
Lương Ngọc Quyến 36,25
Lương Phú 20,75
Lưu Nhân Chu 15,75
Ngô Quyền 23,5
Nguyễn Huệ

19,5

19,25 (trung bình 6,25)

Phổ Yên 23,0
Phú Bình 22
Sông Công 24,25
phú lương 21,25
Trại Cau 19
Trần Phú 10.25
Võ Nhai 9
Yên Ninh mười
Trần Quốc Tuấn 16,5
Lý Nam Đế 15,5
Xem Thêm:  Bộ đề Thi Khoa Học Lớp 5 Cuối Kì 2 Chuẩn Kèm đáp án

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thái Nguyên 2022

STT lớp chuyên điểm trúng tuyển
Đầu tiên chuyên Toán 50,00
2 Văn học chuyên ngành 53,75
3 chuyên ngành tiếng anh 52,60
4 Chuyên vật lý 49,50
5 chuyên Hóa học 52,25
6 Chuyên ngành Sinh học 53,00
7 Chuyên tin học 44.00
số 8 chuyên ngành tiếng Nga 50,55
9 chuyên về tiếng pháp 54,15
mười chuyên tiếng trung 53,60
11 Chuyên ngành Lịch sử 45.00
thứ mười hai chuyên Địa lý 46,25

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên Công

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
bắc sơn 16,9
Hoà bình cập nhật
Chu Văn An cập nhật
Dương Tự Minh cập nhật
đại từ 16.2
Đào Duy Từ cập nhật
Định Hòa 15,5
Đồng Hỷ 30.3
Sắt và thép 25.4
Hoàng Quốc Việt 8,5
Khánh Hòa 20.8
Diễm Thùy 17,9
Lê Hồng Phong 22,6
Lương Ngọc Quyến 34,8
Lương Phú 17.1
Lưu Nhân Chu cập nhật
Ngô Quyền 19.7
Nguyễn Huệ 16,8
Phổ Yên 18.7
Phú Bình 19.1
Sông Công cập nhật
phú lương 17,5
Trại Cau cập nhật
Trần Phú cập nhật
Võ Nhai 8,0
Yên Ninh cập nhật
Trần Quốc Tuấn 14,5
Lý Nam Đế 15.6

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thái Nguyên 2021

STT CHỦ THỂ ĐIỂM THÀNH CÔNG
Đầu tiên Văn học

50,95

2 Toán học 47.10
3 Tiếng Anh 55,45
4 vật lý 47,60
5

Hoá học

52,55
6 Sinh vật học 50,40
7 Công nghệ thông tin 51,65
số 8 Lịch sử 41.20
9 Địa lý 44.05
mười tiếng Nga 53,70
11 người Pháp 56,90
thứ mười hai người Trung Quốc 57,20
tổng cộng

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Thái Nguyên

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thái Nguyên 2020

lớp chuyên Tiêu chuẩn nhập học
Văn học 52,90
Toán học 53,90
Tiếng Anh 52,35
vật lý 49,75
Hoá học 53,80
Sinh vật học 53,55
Công nghệ thông tin 48,35
Lịch sử 39.20
Địa lý 46.00
tiếng Nga 42,89
người Pháp 47,59
người Trung Quốc 51,60

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
bắc sơn 13,90
Hoà bình 17h30
Chu Văn An 30.00
Dương Tự Minh
đại từ 17.20
Đào Duy Từ
Định Hòa 15.00
Đồng Hỷ 19.50
Sắt và thép 26,70
Hoàng Quốc Việt
Khánh Hòa 12.20
Diễm Thùy 15,70
Lê Hồng Phong 24.20
Lương Ngọc Quyến 32,90
Lương Phú 18.80
Lưu Nhân Chu
Ngô Quyền 16,80
Nguyễn Huệ 15.60
Phổ Yên 20,20
Phú Bình 15.00
Sông Công 20,90
phú lương 15.20
Trại Cau 18.00
Trần Phú 6,50
Võ Nhai
Yên Ninh
Trần Quốc Tuấn 7,90
Lý Nam Đế 10h40

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên

➜ Mục tiêu vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Điểm chuẩn vào 10 Thái Nguyên 2019

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
bắc sơn 10,90
Hoà bình 12.80
Chu Văn An 24.50
Dương Tự Minh
đại từ 5,90
Đào Duy Từ
Định Hòa 13.00
Đồng Hỷ 11.80
Sắt và thép 20.50
Hoàng Quốc Việt
Khánh Hòa 12.80
Diễm Thùy 12h40
Lê Hồng Phong 13.00
Lương Ngọc Quyến 31.00
Lương Phú 13.60
Lưu Nhân Chu 4,60
Ngô Quyền 10.9
Nguyễn Huệ 10.3
Phổ Yên 16.7
Phú Bình 13,5
Sông Công
phú lương 12,5
Trại Cau
Trần Phú
Võ Nhai
Yên Ninh
thái nguyên
Trần Quốc Tuấn
Lý Nam Đế 5,25

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Thái Nguyên 2019

lớp chuyên Tiêu chuẩn nhập học
Văn học 53,90
Toán học 50,40
Tiếng Anh 50,05
vật lý 51,35
Hoá học 50,05
Sinh vật học 53,15
Công nghệ thông tin 47,65
Lịch sử 43,60
Địa lý 44,45
tiếng Nga 43,90
người Pháp 46,85
người Trung Quốc 46,70

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên 2018

TRƯỜNG HỌC NV1
bắc sơn 25,5
Hoà bình 27,0
Chu Văn An 51,0
Dương Tự Minh 18,0
đại từ 31,0
Đào Duy Từ 24,5
Định Hòa 25,0
Đồng Hỷ 28,0
Sắt và thép 40,5
Hoàng Quốc Việt 18,0
Khánh Hòa 26,0
Diễm Thùy 25,0
Lê Hồng Phong 35,5
Lương Ngọc Quyến 49,5
Lương Phú 28,0
Lưu Nhân Chu 20,0
Ngô Quyền 28,5
Nguyễn Huệ 24,5
Phổ Yên 30,0
Phú Bình 25,0
Sông Công 32,0
phú lương 29,0
Trại Cau 25,0
Trần Phú 16,0
Võ Nhai 16,5
Yên Ninh 14,0
thái nguyên 28,0
Trần Quốc Tuấn 24,0
Lý Nam Đế 20,0

Điểm chuẩn trường chuyên Thái Nguyên năm 2018

STT chuyên ngành Điểm xét tuyển
Đầu tiên Văn học 57,80
2 Toán học 53,55
3 Tiếng Anh 59,65
4 vật lý 47,85
5 Hoá học 51,75
6 Sinh vật học 56,40
7 Công nghệ thông tin 50,90
số 8 Lịch sử 42,85
9 Địa lý 46,80
mười tiếng Nga 48,40
11 người Pháp 56,95
thứ mười hai người Trung Quốc 57,70

Xem điểm chuẩn lớp 10 Thái Nguyên 2017/2018

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 GHI CHÚ
bắc sơn 26
Hoà bình 20,5
Chu Văn An 42,5
Dương Tự Minh 15,5
đại từ 25
Đào Duy Từ 18
Định Hòa 22
Đồng Hỷ 25
Sắt và thép 31
Hoàng Quốc Việt 16
Khánh Hòa 24,5
Diễm Thùy 24,5
Lê Hồng Phong 28
Lương Ngọc Quyến 43
Lương Phú 24,5
Lưu Nhân Chu 18
Ngô Quyền 27
Nguyễn Huệ 20,5
Phổ Yên 28
Phú Bình 22,5
Sông Công 25,5
Trại Cau 24,5
Trần Phú 14,5
Võ Nhai 17
Yên Ninh 15
thái nguyên 28
Trần Quốc Tuấn 20,5
Lý Nam Đế 16

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên qua các năm!Leave a Comment