Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Phú Thọ tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh


Đã xuất bản: 13/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ ​​công bố chính thức của Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 THPT tỉnh Phú Thọ năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Phú Thọ

mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Phú Thọ

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ

STT Trường học điểm chuẩn
Đầu tiên THPT Việt Trì 39,5
2 Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì 41,5
3 Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì 33.2
4 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 21.8
5 Trường THPT Long Châu Sa 32.1
6 THPT Phong Châu 30.7
7 THPT Trung Giáp 27,6
số 8 Trường THPT Tam Nông 34,6
9 THPT Hưng Hóa 26.3
mười THPT Thanh Thủy 34,5
11 THPT Tử Đà 26,9
thứ mười hai THPT Thanh Sơn 25,5
13 THPT Mỹ Vân 26.3
14 THPT Hương Cần 21.3
15 Văn Miếu Quốc Tử Giám 17.1
16 THPT Minh Đài 15,5
17 THPT Thạch Kiệt
18 THPT Cẩm Khê 25.4
19 THPT Phương Xá 31
20 THPT Hiền Đa 22.3
21 THPT Đoan Hùng 38.2
22 Trường trung học Quế Lâm 27,9
23 THPT Chân Mộng 28.7
24 THPT Hạ Hòa 34,8
25 THPT Hùng Vương 35,8
26 THPT Vĩnh Chân 26.3
27 THPT Thanh Ba 24,6
28 THPT Yên Khê 23.7
29 THPT Yên Lập 27,4
30 Trường THPT Minh Hóa 18.7
31 THPT Lương Sơn 22,6
32 THPT Xuân Áng 17,7
33 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập 24,6
34 THPT Trung Nghĩa 26,5
35 THPT Phù Ninh 34,6
36 THPT Tân Sơn 17,6

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hùng Vương năm 2022

chuyên Toán 43,85
Chuyên mục Tin tức 39,70
chuyên ngành 40,85
Chuyên vật lý 45,85
chuyên môn hóa 49,40
Chuyên ngành ngôn ngữ học 44h30
Chuyên ngành Lịch sử 36,65
chuyên Địa lý 41,75
chuyên ngành tiếng anh 44,55
chuyên về tiếng pháp 44,75
Lớp TTHTCĐ 48,90

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Phú Thọ

STT Trường học điểm chuẩn
Đầu tiên THPT Việt Trì 38,6
2 Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì 35,7
3 Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì 30.2
4 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 11,5
5 Trường THPT Long Châu Sa 35.1
6 THPT Phong Châu 28,9
7 THPT Trung Giáp 23.1
số 8 Trường THPT Tam Nông 28.3
9 THPT Hưng Hóa 23,9
mười THPT Thanh Thủy 27.3
11 THPT Tử Đà 23,4
thứ mười hai THPT Thanh Sơn 24.1
13 THPT Mỹ Vân 21,6
14 THPT Hương Cần 16.6
15 Văn Miếu Quốc Tử Giám 12,5
16 THPT Minh Đài 9
17 THPT Thạch Kiệt 12.9
18 THPT Cẩm Khê 20.08
19 THPT Phương Xá 22,9
20 THPT Hiền Đa 19.3
21 THPT Đoan Hùng 32.3
22 Trường trung học Quế Lâm 23,4
23 THPT Chân Mộng 20.7
24 THPT Hạ Hòa 29,6
25 THPT Hùng Vương 32,9
26 THPT Vĩnh Chân 23
27 THPT Thanh Ba 24.2
28 THPT Yên Khê 18,5
29 THPT Yên Lập 21.1
30 Trường THPT Minh Hóa 7.2
31 THPT Lương Sơn 16.3
32 THPT Xuân Áng 21.4
33 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập 23,5
34 THPT Trung Nghĩa 23.2
35 THPT Phù Ninh 35,7
36 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 40.1
41,55
45,25
40.3
42,85
45
40,85
37.3
47,4
44,85
44.1

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Phú Thọ

TRƯỜNG HỌC NV1
PT Hermann Gmeiner
THPT Trần Phú
Trường THPT Bán Công Nghiệp Việt Trì
Trường THPT Dân Lập Văn Phú
Trường trung học tư thục Châu Âu
THPT Lê Quý Đôn
THPT Vũ Thê Lãng
THPT Nguyễn Tất Thành
Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì
Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì
THPT Việt Trì
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
THPT Trường Thịnh
Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
THPT Hùng Vương
Trường THPT thị xã Phú Thọ 27.00
THPT bán công Hùng Vương
THPT Chân Mộng
Trường trung học Quế Lâm
THPT Đoan Hùng
Trường THPT Bán Công Đoan Hùng
Trường THPT bán công Thanh Ba
THPT Thanh Ba
THPT Yên Khê
THPT Hạ Hòa
THPT Vĩnh Chân
THPT Xuân Áng
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
THPT Phương Xá
THPT Hiền Đa
THPT Cẩm Khê
Trường THPT Bán Công Cẩm Khê
Trường THPT Minh Hóa
THPT Lương Sơn
THPT Yên Lập
THPT Hương Cần
Trường THPT Bán Công Thanh Sơn
THPT Thanh Sơn
Văn Miếu Quốc Tử Giám
THPT Phù Ninh
THPT Tử Đà
THPT Trung Giáp
Trường THPT Bán công Phú Ninh
THPT Phan Đăng Lưu
THPT Nguyễn Huệ
Trường THPT Bán Công Phong Châu
Trường THPT Long Châu Sa
THPT Lâm Thao
THPT Phong Châu
THPT Hưng Hóa
Trường THPT Bán Công Tam Nông
Trường THPT Tam Nông
THPT Mỹ Vân
THPT Thanh Thủy
THPT Trung Nghĩa
THPT Tản Đà
THPT Minh Đài
THPT Thạch Kiệt

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ qua các năm!Xem Thêm:  Toán Lý Anh Là Khối Gì? Tổng Hợp Ngành Nghề Thuộc Khối A01

Leave a Comment