Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Lào Cai tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh


Đã xuất bản: 13/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ ​​công bố chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Lào Cai

mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Lào Cai

➜ Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Lào Cai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Lào Cai

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lào Cai năm 2022

Lớp học điểm trúng tuyển
chuyên Toán 39.10
chuyên ngành 38,80
chuyên môn hóa 34,90
chuyên ngành 35,85
chuyên ngành tiếng anh 42,70
Văn học chuyên ngành 36,95
chuyên tiếng trung

Môn thi tiếng Trung: 31,90

Tiếng Anh kiểm tra: 36,45

Chuyên Sử – Địa

Sử thi: 34.30

Nghĩa đen: 38,25

Chuyên Toán – Tin học

Thị Tín : 37.43

Môn thi Toán: 37,25

lớp không chuyên 31.05
Xem Thêm:  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Gia Lai tất cả các trường công lập và trường chuyên

Điểm chuẩn vào các trường công lập sẽ tiếp tục được cập nhật.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lào Cai

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Lào Cai

Theo laocai.gov.vn, trong số các trường THPT tổ chức thi tuyển (trừ Trường THPT Chuyên Lào Cai có tổ chức thi riêng), điểm chuẩn của Trường THPT số 1 Lào Cai cao nhất: 15 điểm ; các trường: THPT số 2 Văn Bàn, THPT số 2 Bảo Yên có điểm chuẩn thấp nhất: 2 điểm. Các trường: THPT số 2 Bát Xát, THPT số 3 Bảo Yên, THPT số 2 Sa Pa, THPT số 3 Mường Khương, THPT số 2 Si Ma Cai, THPT số 3 và THPT Trường số 4 Văn Bàn thực hiện theo hình thức xét tuyển. , trong đó điểm chuẩn thấp nhất là Trường THPT số 2 Sa Pa (21 điểm).

THPT Chuyên Lào Cai năm 2021

Lớp học điểm trúng tuyển
chuyên Toán 41,45
chuyên ngành 25.00
chuyên môn hóa 33,50
chuyên ngành 32.05
chuyên ngành tiếng anh 40.20
Văn học chuyên ngành 34,60
chuyên tiếng trung

Bài thi tiếng Trung: 35,61

Tiếng Anh kiểm tra: 39,35

Chuyên Sử – Địa

Sử thi: 33,95

Nghĩa đen: 36.10

Chuyên mục Tin tức

Thị Tín : 25.45

Môn thi Toán: 35,75

lớp không chuyên 30,25

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Lào Cai

TRƯỜNG HỌC điểm chuẩn
Trường THPT số 3, huyện Bảo Thắng
Trường THPT số 2, huyện Bảo Thắng
Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng
Trường THPT số 2, huyện Bảo Yên
Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên
Trường THPT số 3, huyện Bảo Yên
Trường THCS & THPT huyện Bát Xát
THCS & THPT huyện Bát Xát
Trường THPT số 2 huyện Bát Xát
Trường THPT số 1 huyện Bát Xát
Trường THPT số 2 huyện Bắc Hà
Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà
Trường THCS & THPT huyện Bắc Hà
Trường THPT số 1 TP Lào Cai
THPT số 2 TP Lào Cai

NV1: 12,80,

NV2: 26,50

THPT số 3 TP Lào Cai
THPT số 4 TP Lào Cai
Trường THPT DTNT tỉnh
Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai
Trường THPT số 3, huyện Mường Khương
Trường THPT số 1 huyện Mường Khương
Trường THPT số 2, huyện Mường Khương
Trường THPT số 2 huyện Sa Pa
Trường THPT số 1 huyện Sa Pa
Trường THCS & THPT huyện Sa Pa
Trường THCS & THPT Huyện Si Ma Cai
Trường THPT số 2, huyện Si ma cai
THPT số 1 huyện Si Ma Cai
Trường THPT số 3, huyện Văn Bàn
Trường THCS & THPT huyện Văn Bàn
Trường THPT số 2, huyện Văn Bàn
THPT số 1, huyện Văn Bàn
Trường THPT số 4, huyện Văn Bàn

Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2018/2019 tỉnh Lào Cai

Điểm chuẩn chính thức trường THPT Chuyên Lào Cai năm 2018

Lớp học điểm trúng tuyển
chuyên Toán 36,4
chuyên ngành 29.4
chuyên môn hóa 34,65
chuyên ngành 31.35
chuyên ngành tiếng anh 36,15
Văn học chuyên ngành 31,95
chuyên tiếng trung 31
Chuyên Sử – Địa 32,35
lớp không chuyên 27.2

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Lào Cai qua các năm!Leave a Comment