Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Cần Thơ các trường chuyên và công lập


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2022 – 2023 nhanh nhất, chính xác nhất cho tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Cần Thơ.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Cần Thơ.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Cần Thơ

Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Cần Thơ công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Cần Thơ

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh tại 10 TP. Cần Thơ

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Cần Thơ

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng 2022

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 31,75
chuyên ngành 30,55
chuyên môn hóa 33,35
chuyên ngành 36.10
Chuyên mục Tin tức 32,75
Văn học chuyên ngành 28,35
chuyên ngành Lịch sử 25,80
chuyên Địa lý 26,95
chuyên ngành tiếng anh 30,55
chuyên về tiếng pháp 33,60

Điểm chuẩn vào 10 Công vụ 2022 Cần Thơ

Tên trường NV2(2a) NV2(2b) NV3 NV4 NV5
Trường THPT Thực hành Sư phạm 39.30
THPT Châu Văn Liêm 38,60 42,46
THPT Nguyễn Viết Hồng 30,25 34,90 38,35
THPT Phan Ngọc Hiển 29.40 37,25 37,40
THPT Bùi Hữu Nghĩa 28.00 35.10 34,95 35,55 36,95
THPT Bình Thủy 21,85 23.35 36,90
THPT Trần Đại Nghĩa 13,90 19,70 22.00 31,70 36,95
THPT Nguyễn Việt Dũng 23.05 27,55 29,25 29,95
THPT Lưu Hữu Phước 20,75 24,25
THPT Thới Long 10h30 43,60 17,85
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng 16,25
THPT Lương Định Của 18.15 23,45 18.50 21.00
THPT Phan Văn Trị 19.20 26.15 27,65 29,55 29,60
THPT Thới Lai 18,45 22.10
THPT Hà Huy Giáp 13,80 20.15 15.60
THPT Thạnh An 12.05
Trường THPT Thốt Nốt 24,75 37,25
THPT Trung An 15.80
THPT Thuận Hưng 16,25 23,80
THPT Vĩnh Thạnh 9h30 9h40 21,75
THPT Giai Xuân 7.40 17.35 18h30 23.60
Trường THCS & THPT Trường Xuân 10.60
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng 7,50 8,50 12h40
Trường THCS & THPT Thới Thuận 18.27 23.20
Trường THCS & THPT Tân Lộc 18.50 31,95
Trường THCS & THPT Thới Thạnh 7,60 15h30
THPT An Khánh 25,85 34,90 37,40 37,90

Điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2021

lop 10 thang tho 2021 trang 1
Kỷ nguyên thứ 10 năm 2021, trang 2

Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm 2020

Chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 34,95
chuyên ngành 29.00
chuyên môn hóa 30.35
chuyên ngành 28.50
Chuyên mục Tin tức 29.50
Văn học chuyên ngành 33,55
chuyên ngành Lịch sử 29.00
chuyên Địa lý 24.50
chuyên ngành tiếng anh 29.50
chuyên về tiếng pháp 32.00

Điểm Chuẩn Công Lập 10 2020

Tên trường NV2 NV3 NV4 NV5
Trường THPT Thực hành Sư phạm 32.09 34,75
THPT Châu Văn Liêm 36,90
THPT Nguyễn Viết Hồng 27.50 28.50
THPT Phan Ngọc Hiển 26,25 28.50
THPT Bùi Hữu Nghĩa 22,25 22,75 26.00
THPT Bình Thủy 14.00 14.02 21.50
THPT Trần Đại Nghĩa 17.00 17.50 26,25 26.40
THPT Nguyễn Việt Dũng 19.50 25,95 26,75
THPT Lưu Hữu Phước 23.00 29.50
THPT Thới Long 9.00 12.00
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng 11.00 11.05 11 giờ 25 11 giờ 50
THPT Lương Định Của 15h50 20.00
THPT Phan Văn Trị 17.00 25,75
THPT Thới Lai 15.10
THPT Hà Huy Giáp 9.00 10.00 11 giờ 50 11 giờ 55 phút
THPT Thạnh An 16h50
Trường THPT Thốt Nốt 19,75
THPT Trung An 11 giờ 50
THPT Thuận Hưng 14.00 14h50
THPT Vĩnh Thạnh 8,00 8,25 15.00
THPT Giai Xuân 5h30 13.60
Trường THCS & THPT Trường Xuân 6.40 12,75
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng 7,50 15,75
Trường THCS & THPT Thới Thuận 17.00 19,25
Trường THCS & THPT Tân Lộc 17.00
THPT An Khánh 21,65 30,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ 2019

Năm 2019, Cần Thơ tổ chức tuyển sinh tất cả các trường THPT công lập trên toàn thành phố. Thực hiện xét tuyển vào các trường: Dân tộc nội trú, Năng khiếu Thể dục thể thao, trường ngoài công lập có nhiều cấp học, gồm trường THPT (gọi chung là trường THPT ngoài công lập) và Trung tâm GDTX. Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – THCS) quận, huyện.

Các trường công lập địa phương:

Tên trường NV2 NV3 NV4 NV5
THPT Châu Văn Liêm 25,25
THPT Nguyễn Viết Hồng 24 24.1 24,5
THPT Phan Ngọc Hiển 25 25,5
THPT Bùi Hữu Nghĩa 20,25 20,5 20,75
THPT Bình Thủy 16,5 16.7 16,9 17
THPT Trần Đại Nghĩa 10,5 thứ mười hai 22 23
THPT Nguyễn Việt Dũng 13,25 13,5 22 23
THPT Lưu Hữu Phước 11
THPT Thới Long 5 7,5 mười 15,5
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng 7,75 số 8 10,5 11
THPT Lương Định Của 11 15
THPT Phan Văn Trị 16 16,25 18,5 21,5
THPT Thới Lai 8,25 9 9,25 9,5
THPT Hà Huy Giáp 11 21,25
THPT Thạnh An mười
Trường THPT Thốt Nốt 16
THPT Trung An 7,75 số 8 8,75 9
THPT Thuận Hưng 7,5 14,75
THPT Vĩnh Thạnh mười 10.25 13,75 14
THPT Giai Xuân 5,25 11,5 16 17
Trường THCS & THPT Trường Xuân số 8 9,25 9.4
THPT – ĐHCT 25
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng 5 6 6,5 6,75
Trường THCS & THPT Thới Thuận 5,5 14,5
Trường THCS & THPT Tân Lộc 8,25 11 13,75 14
THPT An Khánh 21,25 24

Chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 30,25
chuyên ngành 25,6
chuyên môn hóa 29,5
chuyên ngành 24,9
Chuyên mục Tin tức 29.8
Văn học chuyên ngành 27,55
chuyên ngành Lịch sử 27,55
chuyên Địa lý 25,55
chuyên ngành tiếng anh 34.16
chuyên về tiếng pháp 31.1

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ 2018

TRƯỜNG HỌC NV2 NV3 NV4 NV5
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
chuyên Toán 34h30
chuyên ngành 31.35
chuyên môn hóa 29.50
chuyên ngành 25.16
Chuyên mục Tin tức 30.20
Văn học chuyên ngành 25,45
chuyên ngành Lịch sử 25,60
chuyên Địa lý 28,65
chuyên ngành tiếng anh 37.00
chuyên về tiếng pháp 26,61
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
THPT An Khánh 16 25,95 32,49 32,55
Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT 39
THPT Châu Văn Liêm 35,5 38.05
THPT Nguyễn Viết Hồng 28,65 31.35 31,55 31,8
THPT Phan Ngọc Hiển 24.2 33.15 34,94
THPT Bình Thủy 18 21.9 22.7 22,95
THPT Bùi Hữu Nghĩa 26,75 32,8 32,85
THPT Trần Đại Nghĩa 13,5 16.3 24,75 30
THPT Nguyễn Việt Dũng 19.6 22,45 22.7 24,25
THPT Lưu Hữu Phước 20 25,65
THPT Thới Long 6,85 số 8 12.1
THPT Lương Định Của 14 16,85
THPT Giai Xuân 6.15 8,55 13.4 13,5
THPT Phan Văn Trị 16,5 18,95 29,95
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng 9,95 mười 10.2 11,65
THPT Trung An thứ mười hai 12.2 13.05 13.7
THPT Hà Huy Giáp 14 36,6
THPT Thạnh An 11,5 13,9
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng 5,35 6.6 7,95
THPT Vĩnh Thạnh mười 10,85 11.05 11 giờ 55 phút
THPT Thuận Hưng 11 14 14.05 14h35
Trường THCS & THPT Tân Lộc 13,5 15.05
Trường THCS & THPT Thới Thuận 15 15.05
Trường THCS & THPT Trường Xuân 6.15 9,25
THPT Thới Lai mười 10,55 13,55

Nguồn điểm chuẩn:

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Cần Thơ 1Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Cần Thơ 2

Điểm chuẩn năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng 2017-2018

Chuyên Toán: 35 điểm

Vật lý: 24,25 điểm

Chuyên ngành: 24 điểm

Chuyên: 24,5 điểm

Tin Chuyên gia: 25,75 điểm

Chuyên Văn: 26 điểm

Chuyên Sử: 27,25 điểm

Chuyên: 22,5 điểm

Chuyên Tiếng Anh: 32,25 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tỉnh Cần Thơ

Điểm chuẩn 2016-2017

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
chuyên ngành tiếng anh 31,75 đồng 35 giờ
chuyên môn hóa 31 đồng 35 giờ
chuyên ngành 25 đồng 34 giờ
chuyên ngành 26,25đ 25 giờ
Chuyên mục Tin tức 16,75 đồng 9h
chuyên Toán 32,5 đồng 35 giờ
Văn học chuyên ngành 25,5đ 20 giờ
chuyên ngành Lịch sử 19,75 đồng 9h
chuyên Địa lý 23,25đ 12 giờ
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên
Châu Văn Liêm 28,5 đồng 28,75 đồng 499
Phan Ngọc Hiển 16,25đ 25,5đ 526
nguyễn việt hồng 19đ 20,25đ 397
An Khánh 10 đồng 14 đồng 537
THPT-Đại học 29,5đ Không xét NV3 144
Thốt Nốt 11đ Không xét NV3 588
Lưu Hữu Phước 11,75 đồng 19đ 350
Lương Đình Của 9,5đ Không xét NV3 376
Bùi Hữu Nghĩa 16 đồng 24 đồng 513
Lọ cắm hoa 10 đồng 10,25 đồng 443
Phan Văn Trị 9,5đ Không xét NV3 436

Điểm chuẩn 2015/2016

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
chuyên ngành tiếng anh 31,75 đồng
chuyên môn hóa 30,25đ
chuyên ngành 28,75 đồng
chuyên ngành 29,50 đồng
Chuyên mục Tin tức 27,25đ
chuyên Toán 29,50 đồng
Văn học chuyên ngành 27,25đ
chuyên ngành Lịch sử 25,50 đồng
chuyên Địa lý 25,50đ.
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên
Châu Văn Liêm 28 đồng 28,25đ
Phan Ngọc Hiển 16,75 đồng 25,25đ
nguyễn việt hồng 23,5 đồng 24 đồng
An Khánh 10 đồng 14 đồng
THPT-Đại học 29,25đ 29,5 đồng
Thốt Nốt 11,50 đồng
Lưu Hữu Phước 20 đồng 21,75 đồng
Lương Đình Của 8,25đ 16,5 đồng
Bùi Hữu Nghĩa 17,50 đồng 20,25đ
Lọ cắm hoa 13 đồng 13,5đ
Thuận Hưng 2,25đ

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ qua các năm!Xem Thêm:  Bộ đề Thi Khảo Sát đầu Vào Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất 2023(Có đáp án)

Leave a Comment