Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định tất cả các trường công lập và các trường chuyên


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Cập nhật: 16/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 được Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định công bố nhanh và chính xác, đẩy tất cả các trường THPT trên địa bàn.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định

mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Định năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bình Định

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Định

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định

điểm chuẩn lớp 10 cÔng thành lập năm 2022 tỉnh Bình Định

Trung học phổ thông NV1 NV2
Trường Quốc Học Quy Nhơn 28,25 23
THPT Trưng Vương 21
THPT Hùng Vương 18
THPT số 1 Tuy Phước 15
THPT số 2 Tuy Phước 16
THPT số 3 Tuy Phước 17
THPT Nguyễn Diêu 16
THPT Quang Trung 14,75
THPT Tây Sơn 18
THPT Võ Lai 17,5
Trường THPT số 1 An Nhơn 18,75
THPT số 2 An Nhơn 17
Trường THPT An Nhơn 3 17,5
THPT Hòa Bình 15,5
Trường THPT số 1 Phù Cát 19,75
THPT Phù Cát số 2 16
THPT Phù Cát 3 17,75 10,75
THPT Ngô Lê Tân 18
THPT Nguyễn Hữu Quang 10,75
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 22,25
2 THPT Phú Mỹ 21,75
THPT An Lương 20
THPT Mỹ Tho 20,5
THPT Tăng Bạt Hổ 19,5
THPT Nguyễn Trân 24,5
THPT Nguyễn Du 21,25
THPT Lý Tự Trọng 23,5
THPT Hoài Ân 17,75 12.25
THPT Võ Giữ 15,5
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12.25
THPT Trần Quang Diệu 15.25
THPT Nguyễn Hồng Đào 15,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 THPT Chu Văn An

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 26
chuyên Toán 25
chuyên ngành 25,75
chuyên môn hóa 25,25
Văn học chuyên ngành 31
chuyên ngành tiếng anh 29,25
chuyên ngành 25
không chuyên nghiệp 23,5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 28,75
chuyên Toán 29,75
chuyên ngành 28,25
chuyên môn hóa 30.15
Văn học chuyên ngành 32,75
chuyên ngành tiếng anh 32,5
chuyên ngành 24,75
không chuyên nghiệp 25,25

Nguồn: Page Quy Nhơn

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định công thành lập

Trung học phổ thông NV1
Trường Quốc Học Quy Nhơn 28,75
THPT Trưng Vương 22
THPT Hùng Vương 17,5
THPT số 1 Tuy Phước 16,75
THPT số 2 Tuy Phước 16,25
THPT số 3 Tuy Phước 19,5
THPT Nguyễn Diêu 15.25
THPT Quang Trung 16,25
THPT Tây Sơn 17.00
THPT Võ Lai 15,5
Trường THPT số 1 An Nhơn 19,5
THPT số 2 An Nhơn 18,25
Trường THPT An Nhơn 3 16,25
THPT Hòa Bình 15,5
Trường THPT số 1 Phù Cát 20,5
THPT Phù Cát số 2 17,5
THPT Phù Cát 3 17,5
THPT Ngô Lê Tân 18.00
THPT Nguyễn Hữu Quang 10.00
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 23,5
2 THPT Phú Mỹ 23,25
THPT An Lương 19,5
THPT Mỹ Tho 21,25
THPT Tăng Bạt Hổ 19,25
THPT Nguyễn Trân 25,5
THPT Nguyễn Du 22,25
THPT Lý Tự Trọng 23,75
THPT Hoài Ân 17,5
THPT Võ Giữ 15,75
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12,75
THPT Trần Quang Diệu 15,5
THPT Nguyễn Hồng Đào 16,5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 27,5
chuyên Toán 22,5
chuyên ngành 23,5
chuyên môn hóa 24,5
Văn học chuyên ngành 27,5
chuyên ngành tiếng anh 29,25
chuyên ngành 24,25
không chuyên nghiệp 22

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 30
chuyên Toán 23,5
chuyên ngành 27,75
chuyên môn hóa 31,25
Văn học chuyên ngành 27,25
chuyên ngành tiếng anh 32,75
chuyên ngành 27,5
không chuyên nghiệp 25,5

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Bình Định

mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bình Định công bố chính thức.

Trường THPT Chuyên Chu Văn An

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 30
chuyên Toán 26
chuyên ngành 26,75
chuyên môn hóa 24,5
Văn học chuyên ngành 33,5
chuyên ngành tiếng anh 29,5
chuyên ngành 22,75
không chuyên nghiệp 23

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 29
chuyên Toán 25
chuyên ngành 26
chuyên môn hóa 33,25
Văn học chuyên ngành 34,75
chuyên ngành tiếng anh 37
chuyên ngành 28,5
không chuyên nghiệp 28,25

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trung học phổ thông điểm chuẩn
Trường Quốc Học Quy Nhơn 32.00
THPT Trưng Vương 24,25
THPT Hùng Vương 18,25
THPT số 1 Tuy Phước 20,25
THPT số 2 Tuy Phước 18,25
THPT số 3 Tuy Phước 21.50
THPT Nguyễn Diêu 17.00
THPT Quang Trung 18.00
THPT Tây Sơn 17.50
THPT Võ Lai 18,25
Trường THPT số 1 An Nhơn 21,25
THPT số 2 An Nhơn 21.00
Trường THPT An Nhơn 3 18.00
THPT Hòa Bình 18.00
Trường THPT số 1 Phù Cát 23,75
THPT Phù Cát số 2 16h50
THPT Phù Cát 3 18,25
THPT Ngô Lê Tân 16,75
THPT Nguyễn Hữu Quang 9,25
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 25.00
2 THPT Phú Mỹ 25,25
THPT An Lương 21,25
THPT Mỹ Tho 22.00
THPT Tăng Bạt Hổ 22.00
THPT Nguyễn Trân 26,75
THPT Nguyễn Du 25.00
THPT Lý Tự Trọng 26,75
THPT Hoài Ân 17.50
THPT Võ Giữ 19.50
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00
THPT Trần Quang Diệu 16,75
THPT Nguyễn Hồng Đào 16,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2019

Trường THPT Chuyên Chu Văn An

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 32.00
chuyên Toán 25.00
chuyên ngành 25,25
chuyên môn hóa 28,25
Văn học chuyên ngành 32,50
chuyên ngành tiếng anh 31.00
chuyên ngành 21.50
không chuyên nghiệp 24.00

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

lớp chuyên điểm chuẩn
chuyên Toán 33,50
chuyên Toán 29,25
chuyên ngành 26.50
chuyên môn hóa 33.00
Văn học chuyên ngành 35,25
chuyên ngành tiếng anh 36.00
chuyên ngành 24,25
không chuyên nghiệp 27.00

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trung học phổ thông NV1 NV2
Trường Quốc Học Quy Nhơn 29,75 25,75
THPT Trưng Vương 23,75
THPT Hùng Vương 18,25
THPT số 1 Tuy Phước 20.00
THPT số 2 Tuy Phước 15,75
THPT số 3 Tuy Phước 20.00
THPT Nguyễn Diêu 19.50
THPT Quang Trung 19.00
THPT Tây Sơn 19,75
THPT Võ Lai 20.50
Trường THPT số 1 An Nhơn 22.50
THPT số 2 An Nhơn 22.00
Trường THPT An Nhơn 3 18,75
THPT Hòa Bình 18.00
Trường THPT số 1 Phù Cát 24.50
THPT Phù Cát số 2 19,75
THPT Phù Cát 3 20.00
THPT Ngô Lê Tân 17,25
THPT Nguyễn Hữu Quang 9.50
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 25.50
2 THPT Phú Mỹ 28.00
THPT An Lương 18,75
THPT Mỹ Tho 21,25
THPT Tăng Bạt Hổ 23,75
THPT Nguyễn Trân 28,75
THPT Nguyễn Du 25.50
THPT Lý Tự Trọng 27.00
THPT Hoài Ân 19,25 9,25
THPT Võ Giữ 17,75
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9,25
THPT Trần Quang Diệu 15.25
THPT Nguyễn Hồng Đào 18,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 2018:

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
chuyên Toán 30
chuyên Toán 21
chuyên ngành 24
chuyên môn hóa 23,75
Văn học chuyên ngành 27
chuyên ngành tiếng anh 29
chuyên ngành 26,25

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

chuyên Toán 32,75
chuyên Toán 27
chuyên ngành 25,5
chuyên môn hóa 28,25
Văn học chuyên ngành 32
chuyên ngành tiếng anh 33,5
chuyên ngành 26,25
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
THPT Quốc Học 32,5 27,25
THPT Trưng Vương 22,25
THPT Hùng Vương 22,5
THPT số 1 Tuy Phước 23,75
THPT số 2 Tuy Phước 21,75
THPT số 3 Tuy Phước 21,75
THPT Nguyễn Diêu 21,25
THPT Quang Trung 21,75
THPT Tây Sơn 19,75
THPT Võ Lai 24,75
Trường THPT số 1 An Nhơn 25
THPT số 2 An Nhơn 24,25
Trường THPT An Nhơn 3 21,25
THPT Hòa Bình 20,75
Trường THPT số 1 Phù Cát 25,25
THPT Phù Cát số 2 23,5
THPT Phù Cát 3 21,5 12,75
THPT Ngô Lê Tân 21,75
THPT Nguyễn Hữu Quang 12,75
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 28
2 THPT Phú Mỹ 28,5
THPT An Lương 23,5
THPT Mỹ Tho 23,75
THPT Tăng Bạt Hổ 25,5
THPT Nguyễn Trân 29,5
THPT Nguyễn Du 25,5
THPT Lý Tự Trọng 27,5
THPT Tam Quan
THPT Phan Bội Châu
THPT Hoài Ân 20,5 9,5
THPT Võ Giữ 18,25
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9,5
THPT Trần Quang Diệu 17,25
THPT Nguyễn Hồng Đào 19,25

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định qua các năm!Xem Thêm:  Cách Dùng Hàm COUNTIF Trong Excel Chi Tiết Và đơn Giản

Leave a Comment