Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Ninh tất cả các trường công lập


Đã xuất bản: 12/06/2023 – Cập nhật: 16/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2023 tất cả các trường THPT được cập nhật nhanh và chính xác từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2023

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bắc Ninh công bố chính thức.

➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bắc Ninh

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Ninh

mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bắc Ninh công bố chính thức.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2022

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Ninh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Ninh

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Dưới đây là các điểm chuẩn HY VỌNG đã công bố, điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian rà soát.

Xem Thêm:  Xem điểm thi Sinh lớp 10 chuyên Thái Bình 2018
TRƯỜNG HỌC ĐẶC SẢN PHỤ NỮ ĐIỂM
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Toán học 35,63
Thuộc vật chất 33,88
Hoá học 36,50
Sinh ra 34,25
Tin tưởng 30,88
Văn học 35,38
Lịch sử 33.13
Đất 33.40
Anh trai 36,88
THPT Hàn Thuyên 33,51
THPT Hoàng Quốc Việt 21.51
THPT Lý Thường Kiệt 19,76
THPT Lý Nhân Tông 22.01
THPT Hàm Long 19,76
THPT Yên Phong số 1 28,75
THPT Yên Phong số 2 19.00
THPT Nguyễn Đăng Đạo 26.50
Trường THPT Tiên Du số 1 28.00
THPT Lý Thái Tổ 31.51
THPT Nguyễn Văn Cừ 24.00
THPT Ngô Gia Tự 24.00
Trường THPT Quế Võ số 1 25.50
Trường THPT Quế Võ số 2 22.50
Trường THPT Quế Võ số 3 13,75
THPT Thuận Thành số 1 31.00
Trường THPT Thuận Thành số 2 26,25
Trường THPT Thuận Thành số 3 24,25
THPT Gia Bình số 1 25.50
THPT Lê Văn Thịnh 26.50
THPT Lương Tài 27,75
Trường THPT Lương Tài số 2 21,75

Điểm chuẩn 2019

Dưới đây là điểm DỰ ÁN đã công bố, điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian xét duyệt.

TRƯỜNG HỌC ĐẶC SẢN PHỤ NỮ ĐIỂM
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Toán học 29,75
Thuộc vật chất 34
Hoá học 36
Sinh ra 29,5
Tin tưởng 27,5
Văn học 32,5
Lịch sử 27,5
Đất 31,25
Anh trai 33,5
THPT Hàn Thuyên 26,5
THPT Hoàng Quốc Việt 19,25
THPT Lý Thường Kiệt 11
THPT Lý Nhân Tông 20
THPT Hàm Long 13
THPT Yên Phong số 1 21,5
THPT Yên Phong số 2 16,75
THPT Nguyễn Đăng Đạo 23,25
Trường THPT Tiên Du số 1 21,75
THPT Lý Thái Tổ 24,75
THPT Nguyễn Văn Cừ 23
THPT Ngô Gia Tự 23,75
Trường THPT Quế Võ số 1 20,5
Trường THPT Quế Võ số 2 18
Trường THPT Quế Võ số 3 mười
THPT Thuận Thành số 1 17,5
Trường THPT Thuận Thành số 2 21
Trường THPT Thuận Thành số 3 21,25
THPT Gia Bình số 1 18,25
THPT Lê Văn Thịnh 21,25
THPT Lương Tài 17,75
Trường THPT Lương Tài số 2 16,25

Chi tiết điểm chuẩn vào 10 Bắc Ninh 2018

TRƯỜNG HỌC ĐẶC SẢN PHỤ NỮ ĐIỂM ĐIỂM KHUYẾN MẠI
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Toán học 37 33
Thuộc vật chất 37,5 36,5
Hoá học 38,5 36
Sinh ra 36
Tin tưởng 34
Văn học 35,5 34,5
Lịch sử 33,75
Đất 34,75
Anh trai 36,25 35
THPT Hàn Thuyên 34,25
THPT Hoàng Quốc Việt 24,75
THPT Lý Thường Kiệt thứ mười hai
THPT Lý Nhân Tông 21,5
THPT Hàm Long 13,5
THPT Yên Phong số 2 20,5
THPT Yên Phong số 1 28,25
Trường THPT Quế Võ số 3 14
Trường THPT Quế Võ số 2 23,25
Trường THPT Quế Võ số 1 25,5
THPT Nguyễn Đăng Đạo 24,5
Trường THPT Tiên Du số 1 26
THPT Lý Thái Tổ 29
THPT Nguyễn Văn Cừ 24,25
THPT Ngô Gia Tự 26
Trường THPT Thuận Thành số 2 24,5
Trường THPT Thuận Thành số 3 23,5
THPT Thuận Thành số 1 31,5
THPT Gia Bình số 1 24,5
THPT Lê Văn Thịnh 27,25
THPT Lương Tài 24
Trường THPT Lương Tài số 2 18

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh qua các năm!Leave a Comment