Bộ đề Thi Khảo Sát đầu Vào Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất 2023(Có đáp án)

Bộ đề Thi Khảo Sát đầu Vào Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất 2023(Có đáp án) là chủ đề hôm nay thpt-tranvandu.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.!


Bộ đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán mới nhất 2023 kèm đáp án được Muaban tổng hợp chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh luyện đề và ôn tập một cách hiệu quả. Hãy cùng Muaban.net tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Bộ đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán
Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán

I. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán (Kèm lời giải và đáp án siêu chi tiết)

1. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 1

Câu 1: Tính nhanh 8 x 34 x 125 được kết quả là:

A. 3400

B. 340

C. 34000

D. 340000

Câu 2: Một người đi xe máy với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi sau 2 giờ rưỡi, người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét đường?

A. 110km

B. 100km

C. 90km

D. 80km

Câu 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 1dm và chiều cao 13cm là:

A. 1950cm3

B. 195dm3

C. 1950dm3

D. 195dm2

Câu 4: Diện tích hình bình hành bằng:

A. Tích cạnh đáy nhân với chiều cao

B. Tích độ dài các cạnh của hình bình hành

C. Tích độ dài một cạnh nhân với chiều cao chia 2

D. Tích cạnh đáy nhân với chiều cao rồi nhân 2

II. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a. 22,47 + 56,34

b. 15,64 x 8

c. 16 giờ 17 phút – 9 giờ 52 phút

d. 2,4 : 1,6

Câu 2 (2,0 điểm): Tìm X, biết:

a. X – 638 = 11,52

b. X + 3,64 = 15,3

b. X x 2 = 12,8

c. X : 4,5 = 2,6

Câu 3 (2,0 điểm): Một ô tô thứ nhất đi từ tỉnh A tới tỉnh B cách nhau 300km với vận tốc 60km/h. Cùng lúc đó một ô tô thứ hai đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc bằng 3/2 vận tốc của ô thứ nhất. Hỏi:

a. Sau bao lâu hai xe gặp nhau?

b. Vị trí gặp nhau cách tỉnh A bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4 (1,5 điểm): Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh bằng 5dm để lát nền nhà đó, giá mỗi viên gạch là 12000 đồng (diện tích phần mạch vữa không đáng kể). Hỏi để lát nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch?

Câu 5 (0,5 điểm): Tính tổng A = 3 + 6 + 9 + 12 + …. + 2019 + 2022

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Đề số 1

Dưới đây là phần đáp án trắc nghiệm và tự luận chi tiết cho các câu hỏi trong đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn toán – Đề số 1.

Đáp án phần trắc nghiệm: 

STT   2   3  4

Đáp án 

C B A A

Đáp án phần tự luận:

STT câu hỏi 

Đáp án chi tiết  Số điểm từng câu 
Câu 1 (2 điểm)

a. 22,47 + 56,34 = 78,81

b. 15,64 x 8 = 125,12

c. 16 giờ 17 phút – 9 giờ 52 phút = 6 giờ 25 phút

d. 2,4 : 1,6 = 1,5

Câu a: 0,5 điểm 

Câu b: 0,5 điểm

Câu c: 0,5 điểm

Câu d: 0,5 điểm

 

Câu 2 (2 điểm)

a. X = 649,52

b. X = 11,66

c. X = 6,4

d. X = 12,015

Câu a: 0,5 điểm 

Câu b: 0,5 điểm

Câu c: 0,5 điểm

Câu d: 0,5 điểm

Câu 3 (2 điểm)

Bài giải:

a. Vận tốc ô tô thứ hai đi là: 60 : 2 x 3 = 90 (km/h)

Tổng vận tốc của hai xe là: 60 + 90 = 150 (km/h)

Hai xe gặp nhau sau: 300 : 150 = 2 (giờ)

b. Vị trí gặp nhau cách điểm A số ki-lô-mét là:

60 x 2 = 120 (km)

Đáp số: a. 2 giờ, b. 120km

Câu a: 1 điểm 

Câu b: 1 điểm 

Câu 4 (1,5 điểm)

Bài giải:

Chiều dài của nền nhà hình chữ nhật là: 10 : 4 x 5 = 12,5 (m)

Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là: 12,5 x 10 = 125 (m2)

Diện tích một viên gạch hình vuông là: 5 x 5 = 25 (dm2) = 0,25m2

Số viên gạch dùng để lắp hết nền nhà là: 125 : 0,25 = 500 (viên)

Số tiền mua gạch là: 12000 x 500 = 6.000.000 (đồng)

Đáp số: 6.000.000 đồng.

1,5  điểm
Câu 5 (0,5 điểm)

A = 3 + 6 + 9 + 12 + …. + 2019 + 2022

Nhận xét: Các số hạng cách nhau 3 đơn vị.

Số số hạng của tổng là: (2022 – 3) : 3 + 1 = 674 (số)

Tổng của A là: (2022 + 3) x 674 : 2 = 682425

Đáp số: 682425

0,5 điểm 

Xem thêm: 10+ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Cao Bằng 2023 (kèm đáp án)

Xem Thêm:  Trường đại Học Hà Nội Tuyển Sinh 2023: Thông Tin Mới Nhất

2. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 2

A. Phần trắc nghiệm: (5 điểm). Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính là:

Đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán

Câu 2: Cho 125dam2 = ……….. km2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,125              

B. 0,0125            

C. 0,1250            

D. 0,1025

Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 có vẽ một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Như vậy, mảnh đất đó có diện tích là:

A. 15m2               

B. 1500m2           

C. 150m2             

D. 160m2

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 216cm3. Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên 2 lần, thì thể tích của hình hộp chữ nhật mới là:

A. 864cm3           

B. 1296cm3         

C. 1728cm3         

D. 1944cm3

Câu 5: Tam giác ABC, kéo dài BC thêm một đoạn CD = BC thì diện tích tam giác ABC tăng thêm 20dm2. Diện tích tam giác ABC là:

A. 10dm2             

B. 20dm2             

C. 30dm2             

D. 40dm2

Câu 6: Hai số có tổng là số lớn nhất có 5 chữ số. Số lớn gấp 8 lần số bé. Như vậy, số lớn là:

A. 66666              

B. 77777              

C. 88888              

D. 99999

Câu 7: Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là:

A. 1,25                

B. 48                    

C. 11,25              

D. 11,75

Câu 8: Khi đi cùng một quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm là:

A. 25%                

B. 20%                

C. 30%                

D. 15%

Câu 9: Lúc 6 giờ sáng anh Ba đi bộ từ nhà lên tỉnh với vận tốc 5km/giờ. Lúc 7 giờ sáng anh Hai đi xe máy cũng đi từ nhà lên tỉnh với vận tốc 25 km/giờ. Như vậy, Anh Hai đuổi kịp anh Ba lúc:

A. 7 giờ 15 phút  

B. 6 giờ 15 phút  

C. 6 giờ 45 phút  

D. 7 giờ 25 phút

Câu 10: Cho hình vuông ABCD có cạnh 14 cm (hình bên). Như vậy, phần tô đen trong hình vuông ABCD có diện tích là:

A. 152,04 cm2

B. 174,02 cm2

C. 42,14 cm2

D. 421,4 cm2

Đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán

Phần tự luận:( 5 điểm)

Bài 1: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng  2/3 chiều dài. Người ta để 1/24 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Tính diện tích lối đi.

Xem Thêm:  Điểm thi vào 10 chuyên Địa thpt chuyên Gia Lai năm 2018

Bài 2: Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm , trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho EB = EC. BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AH.

b. Tính diện tam giác AHE.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Đề số 2

Dưới đây là phần đáp án trắc nghiệm và tự luận chi tiết cho các câu hỏi trong đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn toán – Đề số 2.

Đáp án phần trắc nghiệm 

STT 1  3  5  6 7  8  9   10
Đáp án  A B A C D C B B A C

Hướng dẫn giải chi tiết như sau:

Câu 1:  

Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán

Câu 2: 125 dam2 = 0,0125 km2

Câu 3: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật trên bản đồ là: 5.3 = 15 (cm2)

Diện tích thực tế của mảnh đất hình chữ nhật là 15000 (cm2)

Đổi 15000cm2 = 15m2

Câu 4: Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên hai lần thì thể tích hình hộp chữ nhật mới gấp 8 lần thể tích hình hộp chữ nhật cũ.

Vậy diện tích hình hộp chữ nhật mới là: 216.8 = 1728cm3.

Câu 5: Do CD = 1/2 BC nên phần diện tích tăng thêm bằng một nửa diện tích tam giác ABC. Khi đó diện tích tam giác ABC là: 20.2 = 40dm2

Câu 6: Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999.

Số lớn là: 99999:9×8 = 88888.

Câu 7: Số cần tìm là: 12,5×4 – 1 – 0,25 – 0,75 = 48

Câu 8: Thời gian giảm 20%

Câu 9: Khoảng cách giữa anh Ba và anh Hai là: (7 – 6)x 5 = 5km.

Hiệu vận tốc: 25 – 5 = 20km/giờ.

Thời gian để anh Hai đuổi kịp anh Ba là: 5:20 = 0,25 giờ

Vậy anh Hai đuổi kịp anh Ba lúc: 7 + 0,25 = 7,25 giờ = 7 giờ 15 phút.

Câu 10: Diện tích hình vuông là: 14.14 = 196 cm2

Diện tích phần không tô đen là:

Diện tích phần tô đen là: 196 – 153,86 = 42,14 cm2 .

Đáp án phần tự luận

STT câu hỏi  Đáp án chi tiết  Số điểm từng câu 
Câu 1 (2,5 điểm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : 2 = 80 (m). Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 2 = 32 (m2).

Chiều dài hình chữ nhật là: ( 80 : 5 ) x 3 = 48 (m2).  

Diện tích hình chữ nhật là: 32 x 48 = 1536 (m2).

Diện tích lối đi là : 1536 : 24 = 64 (m2).  

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

Câu 2 (2,5 điểm)

 

Đề thi đầu vào lớp 6 môn Toán
Hình 4

Vẽ hình cho 0,5 điểm, câu a/ 1 điểm, câu b/ 1 điểm.

a. Gọi S là diện tích:

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Vì BE = EC và hai tam giác BHE, HEC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên SBHE = SHEC

Do đó SBAH = SBHE = SHEC

Suy ra: SABC = 3SBHA và AC = 3HA (vì hai tam giác ABC và BHA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung B)

Vậy HA = = 6 : 3 = 2 (cm)

Nghĩa là điểm H phải tìm cách A là 2cm

b. Ta có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 (cm2)

Vì BE = EC và hai tam giác BAE, EAC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC do đó:

SEAC = SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2)

Vì SHEC = SABC = 9 : 3 = 3 (cm2)

Nên SAHE = 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

Vẽ hình được 0,5 điểm 

Câu a: 1 điểm 

Câu b: 1 điểm

3. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Tìm x :

a. X x 45 + X x 55 = 1000

b. 6/X + 1/2 = 2     

Bài 2. (2 điểm) Mẹ hơn con 30 tuổi. Sau 20 năm nữa tổng tuổi mẹ và tuổi con sẽ tròn 100. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? 

Bài 3. (3 điểm) Ba cửa hàng bán được 2870 lít dầu. Cửa hàng thứ nhất bán gấp đôi cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ hai bán bằng 1/4 cửa hàng thứ ba. Hỏi mỗi cửa hàng bán bao nhiêu lít dầu ?

Bài 4. (3 điểm) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết diện tích hình thoi MNPQ là 2323dm2 và chu vi hình vuông BKHC là 2020 cm (xem hình vẽ bên).

Xem Thêm:  Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh các trường công lập và trường chuyên

Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán

Đáp án chi tiết cho đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Đề số 3

STT câu hỏi  Đáp án chi tiết  Số điểm từng câu
Câu 1 (2 điểm)

X x 45 + X x 55 = 1000

x (45 + 55) = 1000  

x * 100 = 1000  

x = 1000 : 100

x =  10  

Vậy x = 10

b. 6/x + 1/2 = 2 

6 : x + 1/2 = 2

6 : x  = 2 – 3/2 

6 : x  = 3/2

x  =  6 : 3/2 

x  =  4

Vậy x = 4.

Câu a: 1 điểm

Câu b: 1 điểm 

Bài 2 (2 điểm)

Bài giải:

Tổng số tuổi hiện nay của mỗi người là :

100 – 25 x 2 = 50 (tuổi) 

Tuổi con hiện nay là : (50 – 30) : 2 = 10 (tuổi)  

Tuổi mẹ hiện nay là : 10 + 30 = 40 (tuổi)    

Hoặc (50 + 30) : 2 = 40 (tuổi)

Đáp số : mẹ 40 tuổi,  con 10 tuổi.

0,5 điểm

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm

Bài 3(3 điểm)

Ta có sơ đồ:

Cửa hàng 1:[Năm 2022] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 (3 đề)

 

Cửa hàng 2: [Năm 2022] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 (3 đề)

                                               2870 lít (0,75 điểm)

Cửa hàng 3:[Năm 2022] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 (3 đề)

Tổng số phần bằng nhau : 2 + 1+ 4 = 7 (phần)                     

Cửa hàng thứ  hai đã bán : 2870 : 7 = 410 (lít)                       

Cửa hàng thứ nhất đã bán : 410 x 2 = 820 (lít)                    

Cửa hàng thứ ban đa bán : 410 x 4 = 1640 (lít)               

Đáp số: Cửa hàng thứ nhất bán : 820 lít

             Cửa hàng thứ hai bán : 410 lít      

             Cửa hàng thứ ba bán : 1640 lít.

Sơ đồ 0,75 điểm

0,25 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 4 (3 điểm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 2323 x 2 = 4646 (dm­2)  

= 464600 cm

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD cũng chính là cạnh hình vuông BKHC (0,25 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là : 2020 : 4 = 505(cm)                    

Chiều dài hình chữ nhật là : 464600 : 505 = 920 (cm)       

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (920 + 505) x 2 = 2850 (cm)

Đáp số : 2850 cm (0,25 điểm).

0,5 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,75 điểm 

0,25 điểm

Tải chi tiết 3 bộ đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán kèm đáp án Tại đây.

Xem thêm: Tổng hợp 12+ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 (có đáp án + file PDF)

II. Bộ đề thi khảo sát được tải nhiều nhất 

1. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 4

Tải đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề số 4 kèm đáp án Tại đây.

2. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 5

Tải đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề số 5 kèm đáp án Tại đây.

3. Đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề 6

Tải đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán – Đề số 6 kèm đáp án Tại đây.

Xem thêm: Tuyển tập 10+ đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn văn có đáp án mới nhất 2023

III. Một số tài liệu tham khảo khác được quan tâm tại MuaBan

1. Đề tham khảo 1

 

Xem thêm: Đề thi minh họa môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023 Có Đáp Án

2. Đề tham khảo 2

 

Xem thêm: Tổng hợp đề thi toán lớp 1 học kì 2 năm 2023 hay kèm đáp án chi tiết

3. Đề tham khảo 3

 

 

Tải chi tiết 3 bộ đề khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán kèm đáp án Tại đây.

Nguồn tham khảo: hocmai.vn & download.vn

IV. Lời kết 

Bài viết trên là bộ đề thi khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán mà Muaban đã tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy. Chúc các bạn học tập thật tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi khảo sát sắp tới nhé. Đừng quên theo dõi Muaban.net để cập nhật nhiều hơn những tin hay về học tập, việc làm, các mẹo mặt trong cuộc sống.

Xem thêm:

 


Danh Mục: Giáo Dục

Leave a Comment